Organisatie:
De SWAV is opgericht om in Albanië projecten te realiseren, die als doel hebben, de leefomstandigheden te verbeteren. Daarbij gaat het om zowel algemeen belang als individueel belang. Wij hechten veel waarde aan directe hulp. Zo zal altijd een vertegenwoordiger van de stichting ter plaatse de zaken regelen. Er wordt vanwege de corruptie geen geld overgemaakt op basis van offertes door aannemers of fabrikanten zonder van de juiste omstandigheden op de hoogte te zijn.
 
-Uitdelen van voedselpakketten is een van de prioriteiten van de Stichting.
-Renovatie van sanitaire voorzieningen bij de gezinnen.
-Renovatie daklekkage
-verstrekking kinderkleding bij 1 oudergezinnen
-ondersteuning studie kansarme jongeren
 
Dit is een summiere opsomming, maar daarin is veel hulp nodig.
de primaire behoeften zijn groot

Definitief Jaarverslag 2023 Pdf
PDF – 8,4 MB 10 downloads
Jaarverslag Activiteiten 2023
PDF – 100,0 KB 36 downloads
DEFINITEF Jaarverslag 2022 SWAV
PDF – 683,0 KB 118 downloads
Jaaverslag 2021 SWAV
PDF – 2,3 MB 266 downloads
Jaarverslag 2020 Def Versie
PDF – 743,8 KB 284 downloads
Definitief Jaarverslag 2019
PDF – 426,2 KB 291 downloads
SWAV Bestuursafspraken Financieel Beleid
Word – 14,7 KB 314 downloads
Statuten Stichting Werkgroep Albanie Vriezenveen
PDF – 2,3 MB 298 downloads