BELEIDSPLAN SWAV 2020 -2025

Onderdelen beleidsplan:

  • Organisatie-
  • Fondswerving
  • Doelen
  • Missie, visie en strategie
  • Van de voorzitter

 

 

Organisatie:

De SWAV is opgericht om in Albanië projecten te realiseren, die als doel hebben, de leefomstandigheden te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om individueel belang. Wij hechten veel waarde aan directe hulp. Zo zal altijd een vertegenwoordiger van de stichting ter plaatse de zaken regelen. Er wordt geen geld overgemaakt op basis van offertes door aannemers of fabrikanten zonder van de juiste omstandigheden op de hoogte te zijn. Er is directe controle op de uitvoer van de projecten door ons contact ter plaatse.

Op de website van de SWAV staan foto’s van het lopende project en gerealiseerde projecten.

 

Als een doel benoemd is, wordt eerst dit doel afgewerkt, voordat het tweede doel wordt gestart. De financiën zijn niet toereikend voor meerdere projecten ineens. Wel wordt 1x per jaar vast een deel gereserveerd voor de voedselpakketten. Er wordt geen vermogen opgebouwd, zonder dat aangegeven wordt waar het naartoe gaat. Er wordt geen rekening gehouden met calamiteiten.

 

 

Fondswerving:

Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door sponsoracties en giften van bedrijven en particulieren. Uitdelen flyers op jaarmarkten. Ophangen van spandoeken en geven van presentaties. Inzamelen van oud ijzer.  Er worden brieven gestuurd naar bedrijven en scholen in Twenterand. Hierin wordt gevraagd om een bijdrage door geld of middelen. Te denken valt aan een sponsorloop op scholen of een flessen actie etc. Bedrijven worden gevraagd om geld, maar ook om brandstof voor de reis, een busje voor de reis om toch wat kleine spullen mee te nemen. Kosten van de overnachting etc.… 

 

 

Doelen:

Voorbeelden van projecten die passen bij de doelstelling:

-Uitdelen van voedselpakketten is een van de prioriteiten van de Stichting.

-Herstel sanitaire voorzieningen: zie 2023 project

-Herstel woningen ivm lekkage: zie 2021 project

-uitdelen kinderkleding bij 1 ouder gezinnen

-financiële ondersteuning bij studie van kansarme kinderen.

Dit laatste is toegevoegd aan de doelstelling ivm de toenemende kansen ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. dit wordt geprobeerd uit te voeren via bestaande contactpersonen van evangelisatie instellingen en -stichtingen zoals bv de GZB en de ZGG.

Alle overige activiteiten worden gecoördineerd en gerealiseerd door onszelf. Op deze manier komt alles terecht bij de mensen die dit het hardst nodig hebben. 

Wij  komen al bijna 30 jaar in Albanië. We hebben ervaring met de mensen en de Albanese cultuur, die enorm verschilt ten opzichte van West-Europa.

 

 

Missie, visie en strategie

De SWAV is opgericht op 21 november 2018, maar kent als Werkgroep Albanië een lange voorgeschiedenis vanaf 1992.  Op de website staat ook informatie uit voorgaande jaren.

Een druppel op de gloeiende plaat wordt er steeds gezegd.

Er is een Japans gezegde: een druppel water kan een steen uithollen!!

Dit heeft ons doen besluiten om de werkgroep om te zetten in een Stichting. We zijn daardoor verzekerd van een goede vastlegging van doel en middelen. Omdat het nog steeds nodig is om dit werk te blijven doen, streven we ernaar om deze druppel te laten doorgaan. Albanië verbeterd economisch wel, maar de groep armen en eenzame ouderen wordt alleen maar groter……

De Stichting zal in eerste instantie werkzaam zijn in Tepelenë en omstreken. Maar door de verbetering van het wegennet is een breder gebied mogelijk geworden.

 

De wens van de Stichting is een dusdanige verbetering van de leefomstandigheden, dat minimaal is voorzien is in de eerste levensbehoeften.

 

De Stichting is van mening dat bij het inschakelen van lokale goederen en arbeid, de hulp naar twee kanten werkt. De voedselpakketten en kleding worden bij een kleine lokale winkel gekocht om zo de middenstand te helpen. Op dezelfde manier wordt ook bij een verbouwing een plaatselijke zzp-er betrokken. Er worden geen goederen meegenomen uit Nederland. Op deze manier werkt het geld twee keer.

 

 

Van de voorzitter:

Als Stichting staan we aan een nieuw begin. We mogen voortborduren op de goodwill van de sponsoren en gevers. Na vele jaren als werkgroep Albanië goederen naar Tepelene gebracht te hebben, sluiten we deze periode dankbaar af.

In Albanië wordt samengewerkt met Vilma Cela. Zij is al een bekende omdat ze vele jaren voor Gjon Dervishi, ons vorige contact, als tolk fungeerde. In haar hebben we een betrouwbaar contact gevonden, die ook haar inzet heeft bewezen. Dankzij haar hebben we al enkele jaren vele gezinnen geholpen aan eten. Ook hebben we door haar tussenkomst al enkele van onze doelen mogen uitvoeren zoals hierboven beschreven.

Henk de Lange

Voorzitter